Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Anh, Thôn 2
Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Anh, Thôn 2
Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Anh, Thôn 2

Kế hoạch triển khai tháng hành động về ATTP năm 2023
Kế hoạch triển khai tháng hành động về ATTP năm 2023
Kế hoạch triển khai tháng hành động về ATTP năm 2023

Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hội - TDP 3
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hội - TDP 3
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hội - TDP 3

Thông tin triển khai tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống m...
Thông tin triển khai tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Thông tin triển khai tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Niêm yết công khai hồ sơ Đậu Thị Lưu (TH) TDP 6
Niêm yết công khai hồ sơ Đậu Thị Lưu (TH) TDP 6
Niêm yết công khai hồ sơ Đậu Thị Lưu (TH) TDP 6

Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Minh - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Minh - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Minh - TDP 1

Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hoài (TH) TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hoài (TH) TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Hoài (TH) TDP 1

Hưởng ứng ngày chạy đồng hành vì “Bình yên biên giới”
Hưởng ứng ngày chạy đồng hành vì “Bình yên biên giới”
UBND thị trấn Ia Kha tham gia hưởng ứng ngày chạy đồng hành vì “Bình yên biên giới” đồng thời phát động ngày chạy Olympic năm 2023 do huyện Ia Grai tổ chức.

Sơ kết công tác quí I và triển khai nhiệm vụ công tác quí II/2023
Sơ kết công tác quí I và triển khai nhiệm vụ công tác quí II/2023
UBND thị trấn Ia Kha tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quí I và triển khai nhiệm vụ công tác quí II/2023

	Triển khai tuyên truyền việc tra cứu thông tin tên miền
Triển khai tuyên truyền việc tra cứu thông tin tên miền
Triển khai tuyên truyền việc tra cứu thông tin tên miền

Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Đạm tại Làng Kép, TT Ia Kha
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Đạm tại Làng Kép, TT Ia Kha
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Đạm tại Làng Kép, TT Ia Kha

NY công khai hs mất TBS GCN số W 100833 của hộ bà Đinh Thị Hoa - TDP 3
NY công khai hs mất TBS GCN số W 100833 của hộ bà Đinh Thị Hoa - TDP 3
NY công khai hs mất TBS GCN số W 100833 của hộ bà Đinh Thị Hoa - TDP 3