Niêm yết công khai hồ sơ Đỗ Văn Hương-Thôn T.Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Đỗ Văn Hương-Thôn T.Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Đỗ Văn Hương-Thôn T.Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Lê Đăng Lường - Thôn 2
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Đăng Lường - Thôn 2
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Đăng Lường - Thôn 2

Niêm yết công khai hồ sơ Hoàng Thị Vâng- Thôn 2
Niêm yết công khai hồ sơ Hoàng Thị Vâng- Thôn 2
Niêm yết công khai hồ sơ Hoàng Thị Vâng- Thôn 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ 2023

Công văn vv Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND huyện
Công văn vv Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND huyện
Công văn vv Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND huyện

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Tiến - Thôn Thắng Trạch 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Tiến - Thôn Thắng Trạch 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Tiến - Thôn Thắng Trạch 1

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Gái
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Gái
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thị Gái 

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Uý- TT 2
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Uý- TT 2
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Uý- TT 2

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2  năm 2023
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2023
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2  năm 2023

TB mất TBS GCN BT 272266  của ông Nguyễn Văn Dũng
TB mất TBS GCN BT 272266 của ông Nguyễn Văn Dũng
TB mất TBS GCN BT 272266  của ông Nguyễn Văn Dũng

Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023
Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023
Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023