Ubnd Thị trấn Ia Kha

Địa chỉ :

Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Điện thoại :

02693844347

Email :

iakha.iagrai@gialai.gov.vn

Website :

http://iagrai.gialai.gov.vn/Thi-tran-Ia-Kha/Trang-chu

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

(Không bắt buộc)
(Không bắt buộc)