TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH 35/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tháng hành động về ATTP năm 2023

Ngày ban hành: 27/04/2023

Ngày có hiệu lực: 27/04/2023

KẾ HOẠCH 31a/KH-UBND

Kế hoạch đối thoại với thanh niên năm 2023

Ngày ban hành: 24/03/2023

Ngày có hiệu lực: 24/03/2023

KẾ HOẠCH 15/KH-UBND

Kế hoạch về việc tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngày ban hành: 15/02/2023

Ngày có hiệu lực: 15/02/2023

KẾ HOẠCH 08/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày ban hành: 01/02/2023

Ngày có hiệu lực: 01/02/2023

Quyết định 15/QĐ-UBND

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 12/01/2023

Ngày có hiệu lực: 12/01/2023

KẾ HOẠCH 02/KH-UBND

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 05/01/2023

Ngày có hiệu lực: 05/01/2023

Thông báo

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 04/01/2023

Ngày có hiệu lực: 04/01/2023

Quyết định số: 505/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoacvhj sử dụng đất năm 2022

Ngày ban hành: 08/10/2022

Ngày có hiệu lực: 08/10/2022

BÁO CÁO 13/BC-UBND

Báo cáo ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

Ngày có hiệu lực: 25/01/2022

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022

Ngày ban hành: 11/01/2022

Ngày có hiệu lực: 11/01/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 58)
 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >|