TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH 08/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày ban hành: 01/02/2023

Ngày có hiệu lực: 01/02/2023

Quyết định 15/QĐ-UBND

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 12/01/2023

Ngày có hiệu lực: 12/01/2023

KẾ HOẠCH 02/KH-UBND

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 05/01/2023

Ngày có hiệu lực: 05/01/2023

Thông báo

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 04/01/2023

Ngày có hiệu lực: 04/01/2023

Quyết định số: 505/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoacvhj sử dụng đất năm 2022

Ngày ban hành: 08/10/2022

Ngày có hiệu lực: 08/10/2022

BÁO CÁO 13/BC-UBND

Báo cáo ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

Ngày có hiệu lực: 25/01/2022

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022

Ngày ban hành: 11/01/2022

Ngày có hiệu lực: 11/01/2022

Quyết định 06/QĐ-UBND

Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản QPPL 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Quyết định 07/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Quyết định 08/QĐ-UBND

QĐ ban hành KH tuyên truyền phổ biến GDPL 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Hiển thị kết quả 11-20 (of 65)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >|