Trang chủ > Giới thiệu chung > Cơ cấu tổ chức
Danh sách lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thị trấn Ia Kha
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Xuân Sáu 1977 Bí thư 0847790679
2 Lê Công Vinh 1977 Phó Bí thư thường trực 0374972599
3 Thái Văn Ngự 1976 Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND 0908901025
4 Ksor Thí 1985 Phó Chủ tịch HĐND 0985557711
5 Nguyễn Xuân Hòa 1968 Phó Chủ tịch UBND 0367855850
6 Trịnh Thị Danh 1979 Phó Chủ tịch UBND 0903553977
7 Nguyễn Thị Hải Yến 1971 Chủ tịch UBMTTQVN 0982229768