An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo ATTP 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 5
2 5
3 Báo cáo ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 5
4 Báo cáo về an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu năm 2021 5
5 Báo cáo về an toàn thực phẩm quý I năm 2022 5
6 Báo cáo an toàn thực phẩm Quý 1 2022 5
7 Báo cáo về an toàn thực phẩm năm 2021 5