Trang chủ > Giới thiệu chung > Địa chỉ thư công vụ
UBND THỊ TRẤN IA KHA
Địa chỉ: Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Điên thoại:02693.844347 - Hộp thư công vụ: iakha.iagrai@gialai.gov.vn
Đường dây nóng: 02693.844347
THỊ TRẤN IAKHA iakha.iagrai@gialai.gov.vn
CÁN BỘ  
Nguyễn Xuân Sáu saunx.iagrai@gialai.gov.vn
Lê Công Vinh vinhlc.iagrai@gialai.gov.vn
Thái Văn Ngự ngutv.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Thí thik.iagrai@gialai.gov.vn
Trịnh Thị Danh danhtt.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Xuân Hòa hoanx.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Yến yennth.iagrai@gialai.gov.vn
Bùi Thị Nga ngabt.iagrai@gialai.gov.vn
Phan Văn Giáp giappv.iagrai@gialai.gov.vn
Vũ Đức Văn vanvd.iagrai@gialai.gov.vn
Đinh Tuất tuatd.iagrai@gialai.gov.vn
CÔNG CHỨC  
Hoàng Văn Đức duchv.iagrai@gialai.gov.vn
Hoàng Thị Dung dunght.iagrai@gialai.gov.vn
Đặng Thị Khắc Vương vuongdtk.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Đình Tuấn tuannd.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Tình tinhnt.iagrai@gialai.gov.vn
Trần Thị Ánh Tuyết tuyettta.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hòa hoant.iagrai@gialai.gov.vn
Bùi Văn Nhân nhanbv.iagrai@gialai.gov.vn
Lại Thị Luyến luyenlt.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu thunt.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Phạm Phương Linh linhptp.iagrai@gialai.gov.vn