HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh ...
HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn
Tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn
Thị trấn Ia Kha tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  

Lễ phát động ngày môi trường thế giới 05/6/2021
Lễ phát động ngày môi trường thế giới 05/6/2021
Sáng 05/6/2021, UBND thị trấn đã phát động trồng cây tại nhà sinh hoạt cộng đồng Làng Yam.

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ
TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; thị trấn Ia Kha đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời dấy lên các phong tr