Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên qu...
Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19
Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông tin hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Hướng đãn thông tin hành thức xử lý vi phạm pháp luật đối với một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, ...
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp hợp tác xãực
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp hợp tác xãực

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020.