Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật ...
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế 2022
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế 2022

Default news teaser image
Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Default news teaser image
Về việc triển khai nghị định 118/2021 của Chính phủ
Về việc triển khai nghị định 118/2021 của Chính phủ

Default news teaser image
Về việc triển khai các nghị định của Chính phủ
Về việc triển khai các nghị định của Chính phủ

Default news teaser image
Triển khai phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý
Triển khai phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý

Default news teaser image
Báo cáo Chỉ số B1 năm 2021
Báo cáo Chỉ số B1 năm 2021 của UBND thị trấn Ia Kha

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật
Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật
 Sáng 06/10/2021, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Làng Yam, Bộ phận Tư pháp - hộ tịch thị trấn Ia Kha đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật, nội dung trọng tâm là Luật Hôn nhân và Gia đình.

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Tuyên truyền về Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Default news teaser image
Triển khai Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
Tuyên truyền Triển khai Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ

Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên qu...
Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19
Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Default news teaser image
Thông tin hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Hướng đãn thông tin hành thức xử lý vi phạm pháp luật đối với một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19