Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo ...
Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự
Ủy ban nhân dân thị trấn ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, buôn bán kinh doanh khu vực xung quanh Chợ huyện và trên địa bàn thị trấn Ia Kha

Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021
Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha tổ chức khai mạc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021  

Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15
Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15
PTV: Sáng 5/10, huyện Ia Grai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2018.