TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG CHO CON EM HỘI VIÊN               HỘ NGHÈO HỌC...
TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG CHO CON EM HỘI VIÊN HỘ NGHÈO HỌC GIỎI NĂM HỌC 2020- 2021
TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG CHO CON EM HỘI VIÊN HỘ NGHÈO HỌC GIỎI NĂM HỌC 2020- 2021  

Tổ chức đấu giá QSDĐ tại UBND thị trấn Ia Kha
Tổ chức đấu giá QSDĐ tại UBND thị trấn Ia Kha
Tổ chức đấu giá QSDĐ tại UBND thị trấn Ia Kha

Hội Nông dân thị trấn chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà co...
Hội Nông dân thị trấn chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con hội viên trên địa bàn.
Hội Nông dân thị trấn Ia Kha chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con hội viên trên địa bàn.  

Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia...
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia Kha
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia Kha

Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho...
Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 01 hộ gia đình tại thị trấn Ia Kha
Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 01 hộ gia đình tại thị trấn Ia Kha

Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII...
Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nh...
Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ mới.
Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định...

UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị...
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị trán Ia Kha họp triển khai một số biện pháp phòng chống Covid-19 

Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai
Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai
(GLO)- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức hành trình về nguồn và khánh thành Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975...

Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Sáng 20-8, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Grit (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), xã Ia Hrung đã tổ chức buổi tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn minh.