RA MẮT MÔ HÌNH GIA ĐÌNH HỘI VIÊN PHỤ NỮ NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN, HÔN ...
RA MẮT MÔ HÌNH GIA ĐÌNH HỘI VIÊN PHỤ NỮ NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Hội LHPN thị trấn Ia Kha đã tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN

THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN
THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN
THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN

Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai
TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai
TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai

Default news teaser image
Về việc sử dụng ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh

Default news teaser image
Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản
Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản

Default news teaser image
VV nộp hồ sơ đánh gía GPP
VV nộp hồ sơ đánh gía định kỳ GPP

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương”
Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương”
       Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại nhà bà Nguyễn Thị Thà, tổ dân phố 5 diễn ra buổi Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương"