Niêm yết công khai hồ sơ Võ Văn Trí - TDP 7
Niêm yết công khai hồ sơ Võ Văn Trí - TDP 7
Thông báo Niêm yết công khai hồ sơ Võ Văn Trí - TDP 7

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022 của UBND huyện Ia Gai
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022 của UBND huyện Ia Gai
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022 của UBND huyện Ia Gai

Thông tin cuộc thi viết gương người tốt việc tốt
Thông tin cuộc thi viết gương người tốt việc tốt
Thông tin cuộc thi viết gương người tốt việc tốt

Thông báo thời gian thi tiếng Hàn đợt 2
Thông báo thời gian thi tiếng Hàn đợt 2
Thông báo thời gian thi tiếng Hàn đợt 2

Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động
Thông tin tuyển dụng lao động

TB mất TBS GCN O 930553 của ông Đỗ Văn Quang và bà Nguyễn Thị Vui
TB mất TBS GCN O 930553 của ông Đỗ Văn Quang và bà Nguyễn Thị Vui
TB mất TBS GCN O 930553 của ông Đỗ Văn Quang và bà Nguyễn Thị Vui

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Đình Chắt
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Đình Chắt
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất Lê Đình Chắt

Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo ...
Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự
Ủy ban nhân dân thị trấn ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, buôn bán kinh doanh khu vực xung quanh Chợ huyện và trên địa bàn thị trấn Ia Kha

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Nam TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Nam TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Nam- TDP 1

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Thành TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Thành TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Lê Văn Thành TDP 1

TB bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023
TB bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023
Thông báo bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023

Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AP 180832 của ông Th...
Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AP 180832 của ông Thái Ngọc Hoàng - TDP 2
Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AP 180832 của ông Thái Ngọc Hoàng - TDP 2