Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

01/10/2021
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của UBND xã Ia Grăng
 
Lượt xem: 4
Các tin khác
    Default news teaser image Báo cáo tình hình kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh năm 2020
    Default news teaser image Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đến tháng
    Default news teaser image Báo cáo kết quả nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm 2021
    Default news teaser image Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ
    Default news teaser image Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm