TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 75/KH-UBND

Kế hoạch Thăm, chúc mừng, tặng quà các tổ chức và chức sắc đạo Tin lành, đạo Công giáo nhân dịp Lễ Giáng Sinh (Noel) năm 2022

Ngày ban hành: 20/12/2022

Ngày có hiệu lực: 20/12/2022

Quyết định 194/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 áp dụng cho năm 2023 (giai đoạn 2022-2025)

Ngày ban hành: 19/12/2022

Ngày có hiệu lực: 19/12/2022

Quyết định 61/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban phát triển thôn, làng trên địa bàn xã Ia Grăng giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 16/12/2022

Ngày có hiệu lực: 16/12/2022

Kế hoạch 74/KH-UBND

Kế hoạch Thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày có hiệu lực: 15/12/2022

Công văn 270/UBND-ĐC

Công văn về việc đăng ký vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2023

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày có hiệu lực: 15/12/2022

Báo cáo 179/BC-UBNd

BÁO CÁO Kết quả xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Ngày ban hành: 15/12/2022

Ngày có hiệu lực: 15/12/2022

Báo cáo 181/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý năm 2022

Ngày ban hành: 14/12/2022

Ngày có hiệu lực: 14/12/2022

Báo cáo 175/BC-UBND

BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em năm 2022

Ngày ban hành: 13/12/2022

Ngày có hiệu lực: 13/12/2022

Báo cáo 174a/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022

Ngày ban hành: 12/12/2022

Ngày có hiệu lực: 12/12/2022

Báo cáo 174/BC-UBND

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 áp dụng cho năm 2023 (giai đoạn 2022-2025)

Ngày ban hành: 12/12/2022

Ngày có hiệu lực: 12/12/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 55)
 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >|