Ủy ban nhân dân xã Ia Grăng

Địa chỉ :

Làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại :

0961045039

Email :

iagrang.iagrai@gialai.gov.vn

Website :

http://iagrai.gialai.gov.vn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Để thuận tiện cho việc hỗ trợ và tiếp nhận kiến nghị của bạn đọc nhanh chóng, Xã Ia Găng đề nghị bạn đọc:
- Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu  hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
- Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. 
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!
(Không bắt buộc)
(Không bắt buộc)