Hội nghị truyền thông pháp luật về tảo hôn và phòng ngừa tín dụng đen
Hội nghị truyền thông pháp luật về tảo hôn và phòng ngừa tín dụng đen
Sáng ngày 14/8, Công an huyện Ia Grai phối hợp UBND xã Ia Pếch và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật về tảo hôn và phòng ngừa tín dụng đen cho gần 100 học viên là Chi hội trưởng, hội viên phụ nữ các thôn...

Hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật năm 2019
Hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật năm 2019
Vừa qua, Công an huyện Ia Grai phối hợp UBND xã Ia Bă và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị phố biến tuyên truyền pháp luật năm 2019 cho gần 100 học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn, làng trên địa bàn xã.

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến ...
V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức
Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).