TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 81/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày ban hành: 30/06/2021

Ngày có hiệu lực: 30/06/2021

Thông báo 69/TB-VP

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Quý - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 28/6/2021

Ngày ban hành: 29/06/2021

Ngày có hiệu lực: 29/06/2021

Nghị Quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Pháp chế của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 15/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 16/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Dân tộc của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 18/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Yok khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 19/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Yok khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Công văn 950/UBND-VP

Phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ (theo CV 7096/QLD-ĐK ngày 17/6/2021)

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Công văn 952/UBND-TNMT

V/v cung cấp thông tin, ý kiến vụ việc trong vụ án dân sự thụ lý số: 166/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Báo cáo 05/BC-BCĐLNATTP

Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Hiển thị kết quả 41-50 (of 248)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|