TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 62/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Mai Lương Hùng

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Kế hoạch 37/KH-BCĐ

Kế hoạch Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Công văn 988/UBND-TCKH

V/v các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 525/QĐ-UBND

Về việc xếp lương cán bộ xã Ia Krăi (Bùi Trọng Yên)

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 526/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho hưởng chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã - Ông Ksor Del

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Công văn 990/UBND-TCKH

V/v đăng ký cấp tài khoản để sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 01/QĐ-BCĐCCHC

Về việc ban hanh Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 63/QĐ-BCĐ

QĐ về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Hà Thuý Ngọc)

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 59/QĐ-BCĐ

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với Rơ Châm Vương

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Công văn 979/UBND-LĐTBXH

V/v phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho các Nhà thầu

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Hiển thị kết quả 21-30 (of 248)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|