TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 218/BC-UBND

Sơ kết việc thực hiện Nghị định số: 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Thông báo 06/TB-HĐXT

Kết quả điểm phúc khảo môn thi viết vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Công văn 618/UBND-PTP

Triển khai số hóa sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Báo cáo 216/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 04/5/2023

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 600/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt dự toán Dự án hỗ trợ chương trình tái canh cà phê năm 2023

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 330/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2023

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 601/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm dàn âm thanh, ánh sáng sân khấu

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 602/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt dự toán: Dự án hỗ trợ áp dụng giống mới trong sản xuất lúa năm 2023

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 331/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Quyết định 603/QĐ-UBND

Về việc thành lập 15 (mười lăm) Hội đồng xét tốt nghiệp Trung học cơ sở tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ia Grai năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Hiển thị kết quả 91-100 (of 689)
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >|