TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 776/UBND-PLDTBXH

V/v tăng cường thực hiện công tác cai nghiện, quản lý các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Kế hoạch 86/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Công văn 777/UBND-PLDTBXH

V/v triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6” năm 2023

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Công văn 778/UBND-NL

V/v đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Công văn 779/UBND-NL

V/v phối hợp thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2023

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Công văn 780/UBND-PNV

V/v rà soát danh mục hồ sơ cơ quan; ban hành quy chế VTLT cơ quan năm 2023

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày ban hành: 26/05/2023

Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Công văn 757/UBND-PVHTT

Sử dụng nền tảng hỗ trợ điều phối, ứng cứu xử lý sự cố https://irlab.vn

Ngày ban hành: 26/05/2023

Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Báo cáo 267/BC-UBND

Báo cáo Kết quả, tiến độ trồng rừng sản xuất của các Doanh nghiệp đầu tư trồng rừng trên địa bàn quản lý

Ngày ban hành: 26/05/2023

Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Công văn 768/UBND-PTP

V/v tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 26/05/2023

Ngày có hiệu lực: 26/05/2023

Hiển thị kết quả 1-10 (of 689)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|