TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 481/BC-UBND

Báo cáo giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ia Grai, giai đoạn 2017-2021

Ngày ban hành: 10/08/2022

Ngày có hiệu lực: 10/08/2022

Kế hoạch 19/KH-BCĐ

Kế hoạch Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 09/08/2022

Ngày có hiệu lực: 09/08/2022

Kế hoạch 119/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 08/08/2022

Ngày có hiệu lực: 08/08/2022

Báo cáo 475/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư

Ngày ban hành: 05/08/2022

Ngày có hiệu lực: 05/08/2022

Quyết định 450/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022

Ngày ban hành: 04/08/2022

Ngày có hiệu lực: 04/08/2022

Quyết định 448/QĐ-UBND

Về việc chuyển công tác đối với viên chức giáo viên. TRƯƠNG THỊ NGA

Ngày ban hành: 03/08/2022

Ngày có hiệu lực: 03/08/2022

Báo cáo 469/BC-UBND

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2023

Ngày ban hành: 02/08/2022

Ngày có hiệu lực: 02/08/2022

Báo cáo 464/BC-UBND

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công Chương trình KCH hạ tầng giao thông và KM trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày ban hành: 29/07/2022

Ngày có hiệu lực: 29/07/2022

Báo cáo 465/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình triển khai công tác giải thể HTX không hoạt động

Ngày ban hành: 29/07/2022

Ngày có hiệu lực: 29/07/2022

Công văn 1158/UBND-NL

V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của huyện

Ngày ban hành: 27/07/2022

Ngày có hiệu lực: 27/07/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 390)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|