TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 1141/BC-UBND

Về việc tình hình thực hiện quản lý nhà nước về giá đất

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1142/BC-UBND

Về việc rà soát tình hình triển khai quy trình, thủ tục chuyển thôn (làng) thành tổ dân phố-kèm BB họp thôn (làng)

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1143/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1145/BC-UBND

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về giảm nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

công văn 2235/UBND-PTNMT

V/v tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện.

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

công văn 2236/UBND-PNV

V/v báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021.

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

công văn 2237/UBND-VP

V/v chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm dụng hàng nông sản của người dân trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1136/BC-UBND

Kết quả triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) năm 2021

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

công văn 2219/UBND-VHXH

V/v triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

công văn 2218/UBND-PTTr

V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2021

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

Hiển thị kết quả 81-90 (of 390)
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|