TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 68/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình số 54-CTr/HU ngày 03/4/2023 của Huyện ủy

Ngày ban hành: 08/05/2023

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

Công văn 638/UBND-NV

V/v triển khai một số nội dung về kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Ngày ban hành: 08/05/2023

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

Báo cáo 224/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội

Ngày ban hành: 08/05/2023

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

Quyết định 625/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Ngày ban hành: 08/05/2023

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

Báo cáo 225/BC-UBND

báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 08/05/2023

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

Công văn 629/UBND-PVHTT

Vv cung cấp chỉ tiêu phát triển về thông tin cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Công văn 630/UBND-PVHTT

Vv Ý kiến về kết quả thẩm định Chính quyền điện tử (lần 1)

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Công văn 635/UBND-PDT

VV rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Công văn 637/UBND-PVHTT

Vv Tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Báo cáo 220/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển rừng sản xuất

Ngày ban hành: 05/05/2023

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Hiển thị kết quả 81-90 (of 689)
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|