TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn 2320/UBND-VHXH

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

kế hoạch 157/KH-UBND

Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô huyện Ia Grai 2021-2022

Ngày ban hành: 16/12/2021

Ngày có hiệu lực: 16/12/2021

công văn 2289/UBND-VP -

V/v triển khai giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

báo cáo 1194/BC-UBND

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày ban hành: 14/12/2021

Ngày có hiệu lực: 14/12/2021

báo cáo 1193/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Ngày ban hành: 14/12/2021

Ngày có hiệu lực: 14/12/2021

công văn 2267/UBND-PTP

V/v báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

công văn 2265/UBND-VP

V/v tăng cường truyền thông chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

báo cáo 1182/BC-UBND

Kết quả triển khai hợp tác với thành phố Hà Nội theo văn bản số 212/UBND-KTTH của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

công văn 2263/UBND-PTCKH

Về việc báo cáo số liệu tạm tính về tiền thuê đất phải nộp của hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

báo cáo 1152/BC-UBND

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin huyện Ia Grai năm 2021

Ngày ban hành: 09/12/2021

Ngày có hiệu lực: 09/12/2021

Hiển thị kết quả 71-80 (of 390)
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|