TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 965/UBND-LĐTBXH

V/v tạm dừng thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 cho một số đối tượng

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Tờ Trình 91/TTr-HĐND

Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Tờ Trình 92/TTr-HĐND

Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Tờ Trình 93/TTr-HĐND

Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Tờ Trình 94/TTr-HĐND

Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Công văn 940/UBND-NL

Về việc tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Nghị Quyết 09/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày có hiệu lực: 24/06/2021

Nghị Quyết 10/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày có hiệu lực: 24/06/2021

Nghị Quyết 11/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày có hiệu lực: 24/06/2021

Nghị Quyết 12/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 24/06/2021

Ngày có hiệu lực: 24/06/2021

Hiển thị kết quả 51-60 (of 248)
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >|