TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 101/UBND-VP

V/v triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 14/01/2022

Ngày có hiệu lực: 14/01/2022

Báo cáo 40/BC-BCĐ

BÁO CÁO Công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ia Grai, ngày 13/01/2022

Ngày ban hành: 13/01/2022

Ngày có hiệu lực: 13/01/2022

Quyết định 01/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

Ngày ban hành: 11/01/2022

Ngày có hiệu lực: 11/01/2022

Công văn 53/UBND-PKTHT

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định phát triển và quản lý chợ

Ngày ban hành: 10/01/2022

Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

Công văn 42/UBND-VP

V/v tổ chức các hình thức dạy và học trực tiếp trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 09/01/2022

Ngày có hiệu lực: 09/01/2022

Báo cáo 20/BC-UBND

Tình hình thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ TTHC đã giải quyết quá hạn

Ngày ban hành: 07/01/2022

Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Công văn 21/UBND-VP

V/v triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 06/01/2022

Ngày có hiệu lực: 06/01/2022

Công văn 19/UBND-VP

V/v triển khai Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 05/01/2022

Ngày có hiệu lực: 05/01/2022

Công văn 16/UBND-PTP

V/v ý kiến đối với việc chuyển vụ việc sang hòa giải và quyết định chỉ định hòa giải viên

Ngày ban hành: 05/01/2022

Ngày có hiệu lực: 05/01/2022

Báo cáo 13/BC-BCĐ

BÁO CÁO Công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ia Grai, ngày 04/01/2022

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

Hiển thị kết quả 61-70 (of 390)
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >|