Default news teaser image
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến hoạt động môi giới, tuyển dụng lao động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến hoạt động môi giới, tuyển dụng lao động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Default news teaser image
tăng cường quản lý khai thác khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.
tăng cường quản lý khai thác khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.

Default news teaser image
tăng cường quản lý khai thác khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.
tăng cường quản lý khai thác khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.

Default news teaser image
kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện
kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Default news teaser image
KH tuyên truyền luật Hợp tác xã
KH tuyên truyền luật Hợp tác xã

Default news teaser image
KH tuyên truyền CCHC năm 2021
KH tuyên truyền CCHC năm 2021

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026
Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026