TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 368/UBND-VHXH

thông báo về mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả

Ngày ban hành: 29/07/2021

Ngày có hiệu lực: 30/07/2021

Thông báo

thông báo chức danh và chữ ký chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 19/07/2021

Ngày có hiệu lực: 19/07/2021

Thông báo

thông báo tuyển chọn điều dưỡng đi xuất khẩu lao động

Ngày ban hành: 12/05/2021

Ngày có hiệu lực: 15/04/2021

Thông báo

thông báo khẩn

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực: 10/05/2021

Công văn

công văn đềv tiếp tục thực hiện một số Biện pháp cấp bách để phỏng, chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực: 10/05/2021

Báo cáo 70/BC-UBND

báo cáo tháng...

Ngày ban hành: 14/04/2021

Ngày có hiệu lực: 15/04/2021

Thông báo 16/TB-UBND

Danh sách DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 niêm yết trên cổng DVC tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 15/03/2021

Ngày có hiệu lực: 15/03/2021

Công văn 73/UBND

Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh covid-19 hiện nay

Ngày ban hành: 03/03/2021

Ngày có hiệu lực: 03/03/2021

Công văn 16/UBBC

Đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại bieeurQuoocs hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Ngày ban hành: 22/02/2021

Ngày có hiệu lực: 22/02/2021

Thông báo 14/TB-ĐGQSDĐ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày ban hành: 19/02/2021

Ngày có hiệu lực: 19/02/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 14)
 |<  < 1 2  >  >|