Trang chủ > Giới thiệu chung > Cơ cấu tổ chức
LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ XÃ:
01. Đ/c: Siu tin. Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
02. Đ/c: Phạm thị thơm, phó bí thư Đảng uỷ
03. Đ/c: Phạm Quốc Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN DÂN
01. Đ/c: Rah Lan Gâu, Chủ tịch UBND
02. Đ/c: Nguyễn Văn Lựu, Phó chủ tịch UBND
03. Đ/c: Rơ Lan Thích, Phó chủ tịch UBND
LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
01. Đ/c: Rơ Mah Châu, Phó chủ tịch HĐND
LÃNH ĐẠO UBMTTQVN XÃ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
01. Đ/c: Phạm Văn Phúc, Phó chủ tịch UBMTTQVN xã
02. Đ/c: Puih H'Bi, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã
03. Đ/c: Rơ Mah Nhung, Bí thư đoàn thanh niên xã
04. Đ/c: Ksor Kim, Chủ tịch Hội nông dân xã
05. Đ/c: Ksor Yo, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã