Trang chủ > Giới thiệu chung
DỮ LIỆU XÃ IA CHIĂ 2021
Ia Chiă là xã biên giới nằm cách trung tâm huyện Ia Grai 35 km về phía Tây: phía Bắc giáp xã Ia Krái; phía Nam giáp huyện Đức Cơ; phía Đông giáp xã Ia Tô; phía Tây giáp Campuchia (có tổng chiều dài đường biên là 7,052km). Tổng diện tích tự nhiên 17.286,12 ha; trong đó: (đất nông nghiệp 13.179 ha, đất phi nông nghiệp là 550 ha, đất lâm nghiệp chưa sử dụng 3.590 ha). Xã Ia Chiă có 10 thôn, làng với tổng dân số trên địa bàn xã 2002 hộ với 8.660 nhân khẩu, 7 đội sản xuất - Công ty 74 và 01 đội sản xuất của công ty 715- Binh đoàn 15 bố trí đan xen, trong đó dân tộc kinh: 722 hộ với 2.192 nhân khẩu, Dân tộc Jrai 1.251 hộ với 6.402 nhân khẩu, các dân tộc khác 20 hộ với 66 nhân khẩu, lao động trong độ tuổi: 5.369 người chiếm 61% dân số toàn xã. lao động trong độ tuổi: 5.369 người chiếm 61% dân số toàn xã.
Đảng bộ xã Ia Chiă gồm 16 chi bộ (10 chi bộ thôn làng, 4 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ Quân sự; 01 chi bộ công an) với tổng số ...... đảng viên (Jrai ...., Thái ...., Tày ...., Bana ....), trong đó: đảng viên miễn sinh hoạt ....., đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng .....đ/c, (kết quả đánh giá 2020: ĐVHTXSNV ....đ/c, đảng viên HTTNV ....., đảng viên HTNV .... đ/c; tập thể đảng bộ đạt HTTNV, có .... chi bột đạt trong sạch vững mạnh ..........................).  (đảng viên nữ ...... đ/c, NDT ..... chiếm ..........%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm .......%, đảng viên là giáo viên chiếm .........%).
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, NK 2020-2025 có 12 đ/c gồm: Siu Tin; Phạm Thị Thơm; Phạm Quốc Tuấn; Rah Lan Gâu; Nguyễn Văn Lựu; Rơ Lan Thích; Rơ Mah Châu; Nguyễn Quang Tưởng; Rơ Mah Nhung; Puih h’Bi; Trần Văn Tuấn; Rơ Châm Hoal
  • Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND- CB, CC, Bán CT, Chi hội Làng
+ Ban Thường vụ có 04 đ/c: Siu Tin; Phạm Thị Thơm; Phạm Quốc Tuấn; Rah Lan Gâu
+ Lãnh đạo HĐND có 02 đ/c: Siu Tin; Rơ Mah Châu
+ Lãnh đạo ủy ban có 03 đ/c: Rah Lan Gâu; Nguyễn Văn Lựu; Rơ Lan Thích
+ Chuyên trách MT, đoàn thể có 05 đ/c: Ksor Min; Phạm Văn Phúc; Ngô Văn Trung; Siu Then; Ksor Nong
+ Công chức 10 (2 VP-TK, 1 TC-KT, 2 VH-XH, 2 TP-HT, 02 ĐC-NN-XD-MT, 1QS).
+ Chi hội thôn làng có: 10x5= 50 đ/c.
- Xã có 10 làng,
*Bí thư chi bộ kiêm Thôn Trưởng:
1. Làng: Nú I (siu Guao)
2. Làng: Beng (Ksor Thế)
3. Làng: Kom Yố (Rơ Mah Yéo)
4. Làng: Bang (Ksor Kếp)
* Bí thư chi và Thôn Trưởng:
1. Làng: Biă: Bí thư: Nguyễn Đình Bảy                           Thôn trưởng: Siu Phim
2. Làng: Nú II: Bí thư: Phạm Văn Ngân                          Thôn trưởng: Kpuih Đên
3. Làng: Lang: Bí thư: Ksor Koil                                     Thôn trưởng: Rơ Mah Wân
4. Làng: Kom Ngó: Bí thư: Phạm Văn Phúc                     Thôn trưởng: Ksor Uin
5. Làng: Pó : Bí thư: Ngô Văn Trung                              Thôn trưởng: Ksor Chêl
6. Làng: Tang: Bí thư: Rơ Mah Minh                              Thôn trưởng: Siu Thu
- Các Công ty, Doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn
+ Đồn Biên phòng Ia Chiă có 02 Đội công tác đại bàn đứng chân tại làng Bang và làng Lang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG.
  + Trường học 04: 01 mẫu giáo 8/3; 2 tiểu học (Trường Tiểu học Cù Chính Lan và trường tiểu học Hà Huy Tâp); 01 THCS Lê Hồng Phong. Trong năm học 2020-2021 tổng số học sinh ra lớp là: 1.858  học sinh
+ Trạm Y tế. Đã đạt chuẩn Nông thôn mới với cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân với đội ngũ y bác sỹ đảm bảo về trình độ và chuyên môn (01 Bác sỹ; 03 Y sỹ) với 10 gường bệnh.
+ Các Công ty: Có 02 Công ty 74, 715 thuộc Binh đoàn 15/ có 09 Đội sản xuất của trong đó:
               Công ty 74,  có 08 đội gồm: Đội 1 thuộc làng Tang; Đội 10 thuộc làng Lang; Đội 12 thuộc làng Kom Ngó; Đội 14 và đội 19 thuộc làng Nú II; Đội 15 thuộc làng Biă; Đội 18 làng Kom Yố; Đội 20 thuộc làng Pó.
Công ty 715, có 01 đội: Đội 09 thuộc làng Biă;
+ Có ... Doanh nghiệp, trong đó:
Doanh nghiệp: Tư nhân Quang Hợp Phát thuộc làng Nú II
Doanh nghiệp: Tư nhân Nhật Mai thuộc làng Nú II
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
- Tôn  Giáo: Tổng số tín đồ là: 887 trong đó: Tin lành MNVN, Hiện có 06 nhóm với tổng số 226 hộ/ 773 khẩu/ 425 tín đồ (tổng số tín đồ không thay đổi; tăng 02 điểm nhóm ĐTL VN (MN); Công giáo: 85 hộ/225 khẩu; phật giáo 237 tín đồ
- NTM: đầu năm 2021 xã đã đạt 14/19 tiêu chí (1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19). Trong năm 2021 phấn đấu xây dựng Làng Bang đạt chuẩn Làng NTM, hiện nay làng Bang đã đạt 16/19 tiêu chí.
- Xóa đói giảm nghèo: Hiện nay Toàn xã có 113 hộ nghèo (chiếm 6%) và 169 hộ cận nghèo chiếm 8,4%.