Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên
Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên
Sáng ngày 18/6/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã, Trung tâm bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho  trên 50 cán bộ đảng viên của xã.

Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng tuyên truyền miệng bằng hai thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Bahnar, Jrai...) để người dân vùng dân tộc thiểu số hiểu được mục đích, ý nghĩa của đợt bầu cử.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu
Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu
(GLO)- So với các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) hiện khó khăn nhất cả về cơ sở vật chất lẫn đường sá đi lại. Đặc biệt, vào mùa mưa, Đồn gần như bị cô lập do nước suối Ia Mun dâng cao...