Trang chủ > Giới thiệu chung > Quá trình hình thành và phát triển
Ia Chia (còn viết là Ia Chía hoặc Ia Chiă) là một  thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Ia Chia là xã biên giới, giáp với huyện huyện Andoung Meas tỉnh Ratanakiri Campuchia qua sông Sesan. Trung tâm xã cách huyện lỵ Ia Kha của huyện Ia Grai khoảng 32 km (theo đường tỉnh 664) và đường liên xã.
Xã có diện tích 173,44 km², dân số năm 2019 là 8469 người trong đó người các dân tộc thiểu số là 5797 người chủ yếu là 
người Jrai, một số ít người Mường, Tày, mật độ dân số đạt 49 người/km².
Xã gồm 10 làng (thôn) là: Tang, Bang, Põ, Beng, Lang, Kom Yố, Kom Ngó, Bía Ngó, Nú 1, Nú 2, Nú 3.