Xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại làng Mít Kom 1, xã Ia O năm 2019

30/08/2019
Ngày 14/4/2019 Tại làng Kom I ủy ban nhân dân xã Ia O tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại làng Mít Kom 1, xã Ia O năm 2019l.
 
1.jpg
Hình ảnh tại buổi phát động
Nhằm mục đích Phấn đấu đến cuối năm 2019 làng Mit Kom 1, xã Ia O xây dựng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động, tranh thủ lồng ghép mọi nguồn vốn để đầu tư hoàn thành các tiêu chí làng nông thôn mới tại làng Mít Kom 1, xã Ia O; chú trọng phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, ưu tiên hỗ trợ các công trình có tác động thiết thực đối với đời sống của người dân để góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.
Nhiệm vụ: 

Căn cứ nội dung kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân trong làng cùng chung sức xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.

- Chủ động phối hợp với UBND xã tổ chức thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới”. Hàng tháng phát động phong trào dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Bám sát các nhiệm vụ trong kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới tại làng Mít Kom 1 để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Lượt xem: 22
Các tin khác
  Xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu s... Xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại làng Mít Kom 1, xã Ia O nă
  150 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao xã Ia O lần thứ ... 150 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao xã Ia O lần thứ IV-2021
  Gia Lai: Kích cầu du lịch thông qua lễ hội Gia Lai: Kích cầu du lịch thông qua lễ hội
  Đài truyền thanh thông minh ở Gia Lai: Hiệu quả vượt trội Đài truyền thanh thông minh ở Gia Lai: Hiệu quả vượt trội
  Ia Grai: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo Ia Grai: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  Họp sơ kết ubnd xa 6 tháng đầu năm Họp sơ kết ubnd xa 6 tháng đầu năm
  Hội đồng nhân dân xã Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệ... Hội đồng nhân dân xã Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026