Trang chủ > Xã Ia O > Giới thiệu chung > Cơ cấu tổ chức
Ia O là một xã Biên giới, nằm về phía Tây của Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai. Phía Đông giáp xã Ia Krái, phía Nam giáp xã Ia Chía, phía Tây giáp Biên giới xã Nhang - Campuchia, phía Bắc giáp xã Moray, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum. Xã có 9 làng; Tổng diện tích tự nhiên của xã là 13.746,58 ha.
Đảng bộ xã Ia O gồm 15 chi bộ (09 chi bộ thôn làng, 04 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an) với tổng số 217 đảng viên (Jrai 125, Thái 03, Tày 01, BaNa 01, 01 Khơ Mú), trong đó: đảng viên miễn sinh hoạt 07; đảng viên nữ 60, nữ dân tộc 26.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, NK 2020-2025 có 11 đ/c gồm:
1.Ksor Tuy- Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã.  
2. Rơ Châm Dil- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã.
3. Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư đảng ủy xã.  
4. Siu Nghiệp - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.
5. Puih  Hon – Phó CT HĐND xã.  
6. Ksor Tuâng - Phó Chủ tịch UBND xã.  
7. Puih  Hon – Phó CT HĐND xã.  
8. Ksor Phiu- Chỉ hủy trưởng QS xã.
9. Ksor Cường- Bí Thư Đoàn TN;   
10. Puih Pyưnh – Chủ tịch HLHPN xã;
11. Trần Viết Hùng – Trưởng Công an xã. (0987513379).    
- Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND- CB, CC, Bán CT, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng Chi hội Làng:
+ Lãnh đạo Đảng ủy- Ban Thường vụ có 04 đ/c:
 • Ksor Tuy- Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã.                             0977918884
 • Rơ Châm Dil- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã.   0396590542
 • Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư đảng ủy xã.                              0964829317
 • Siu Nghiệp - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.                0972469107
+ Lãnh đạo HĐND có 02 đ/c:
 • Rơ Châm Dil- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã.   0396590542
 • Puih  Hon – Phó CT HĐND xã.                                         0399553644
+ Lãnh đạo ủy ban có 03 đ/c:
- Siu Nghiệp - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. 0972469107
- Puih  Hon – Phó CT HĐND xã.                                  0388777114
- Ksor Tuâng - Phó Chủ tịch UBND xã.                        0977517396
+ Chuyên trách, không chuyên trách của Mặt trận, đoàn thể có 05 đ/c:
 • Rơ Mah Thạo- Phó CT MTTQVN xã;                               0989007842
 • Ksor Cường- Bí Thư Đoàn TN;                                          0394801797
 • Puih Pyưnh – Chủ tịch HLHPN xã;                                    0974035315
 • Ksor Điu- Phó Chủ tịch  HND xã;                                               0968925271
 • Ksor Đí- Chủ tịch Hội CCB xã;                                          0976683328
+ Cán bộ không chuyên trách.
 • Chủ tịch Hội người cao tuổi: Rơ Châm Hyik                         0373073321
 • Chủ tịch Hội chư thập đỏ: Ksor Niê                                       0337562666
 • Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo: Lữ ngọc Trưởng                         0971190979
 • Cán bộ Tuyên giáo: Ksor Phụ                                                 0967852417
 • Văn phòng Đảng ủy: Siu Pyưt                                                 0978511483
 • Cán bộ Chăn nuôi thú y: Ksor Thanh                                     0366190028            
 •  Phó Bí thư Đoàn thanh niên: Siu Tuynh                               0974649956
 • Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Puih Lư                            0389684780
 • Phó Chủ tịch HLHPN: Puih HYung                                      0376102568
 
+ Công chức hiện có 09 (1 VP, 2 KT, 2 VHXH, 2 TP, 01 ĐC, 1QS).
 • Nguyễn Doãn Vinh – VP-TK.                                            0978005578
 • Vũ Thị Phượng – TP-HP.                                                   0977897918
 • Nguyễn Văn Tuyên – TP-HP.                                             0364871048
 • Nguyễn Thị Ánh Minh – TC-KT.                                       0984959619
 • Nguyễn Văn Nam – TC-KT.                                                        0935376450
 • Rơ Mah Hyiu- VHXH.                                                       0963442236
 • Hà Thị Hường – VHXH.                                                    0988534494
 • Rơ Lan Beo –ĐCXD&MT.                                                 0396446008
 • Ksor Phiu- Chỉ hủy trưởng QS xã.                                               0974215534
+ Chi hội thôn làng có: 9x5= 45 đ/c.
+ Xã có 9 làng, cụ thể:
* Bí thư, phó Bt chi bộ kiêm Thôn Trưởng:
1. Làng Lân - Ksor Thôn,         BT kiêm Thôn trưởng            SĐT: 0366822764
2. Làng Kom 1 – Rơ châm Jih,         BT kiêm Thôn trưởng              SĐT: 0377406892
3. Làng Kom 2 – Siu Thét,      PBT kiêm Thôn trưởng            SĐT:  0379076831
4. Làng Jep – Rơ châm Lin,     BT kiêm Thôn trưởng              SĐT: 0978293421
5. Làng O – Ksor Men,           BT kiêm Thôn trưởng              SĐT: 0399608804
6. Làng Cúc – HLớ,                 BT kiêm Thôn trưởng              SĐT: 0366103069
7. Làng Dăng – Nay Pháp,      PBT kiêm Thôn trưởng            SĐT: 0388610721
8. Làng Bi:
- Bí thư chi bộ – Siu Tuyến.                                                    SĐT:0965218121           - Thôn trưởng – Rơ Mah Pên.                                                    SĐT: 0978480014
9. Làng Kloong:
-  Bí thư chi bộ – Rơ Mah Jem                                                SĐT:0388777114          -  Thôn trưởng – Ksor Chung.                                                    SĐT: 0373567019
 
- Các Công ty, Doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, gồm:
+ Đồn Biên phòng Ia O (Đội công tác đại bàn) làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG.
   + Trường học 04: 01 MG; 2 TH; 01 THCS.
 • Trường Mẫu giáo 2/9: Hiệu Trưởng: Trần Thị Hằng                    – ĐT:0976729505.
 • Trường Nguyễn Bá Ngọc: Hiệu Trưởng: Bùi Công Năm    – ĐT: 0966677735.
 • Trường TH Bùi Thị Xuân: Hiệu Trưởng: Đặng Ngọc Sâm –ĐT:  0989146622.
 • Trường THCS Chu Văn An: Hiệu Trưởng: Nguyễn Duy Tân– ĐT: 0367775082.
 Năm học 2020-2021 toàn xã có 87 lớp học, gồm 2.431 học sinh (giảm 03 lớp học và giảm 72 học sinh so với năm học 2019 -2020), trong đó: Mẫu giáo 12 lớp với 225 học sinh; Tiểu học 53 lớp với 1.359 học sinh; THCS có 19 lớp, với 847 học sinh.
+ Trạm Y tế: Trạm trưởng: Rơ Châm Byih- ĐT:0935928877.
Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng 217 trẻ em; số trẻ em từ 6-10 tuổi được tiêm phòng viêm não nhật bản 1.300 trẻ; số trẻ em được tiêm đủ liều gây miễn dịch cơ bản 75 trẻ. Số trẻ em từ 6-60 tháng tuổi uống Vitamin A đạt 100% (607/607 trẻ); số trẻ em từ 24-60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun đạt 100% (545/545). Tổng số trẻ em bị suy dinh dưỡng về cân nặng 127/759 trẻ, chiếm 16,73%; số trẻ em bị suy dinh dưỡng về chiều cao 161/759 trẻ, chiếm 21,21%. Xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét cho 2.215 trường hợp (không trường hợp có ký sinh trùng sốt rét). Trạm Y tế xã đã tiếp nhận khám và điều trị cho 4.324 lượt người.
+ Có 02 Công Ty Thủy điện Sê San 4, 4A với khoảng 150 công nhân;
+ Có 03 Công ty 74,75,715 thuộc Binh đoàn 15/ có 14 Đội sản xuất của trong đó:
- Công ty 74,  có 01 đội: Đội 17 – Làng Lân.
- Công ty 75,  có 04 đội: Đội 16-Cúc; Đội 17- Dăng; Đội 18- Kloong; Đội 19- Jep.
  - Công ty 715, có 09 đội và Bệnh xá: Đội 7- Jep; Đội 9,19- Cúc; Đội 12,16,17- Kom2; Đội 14,18- Kom1; Đội 15 –Lân.
+ Tôn  Giáo có 02, Công giáo và Tin Lành Miền Nam Việt Nam: Tổng số tín đồ theo đạo trên địa bàn xã có 466 tín đồ, trong đó: Tín đồ theo đạo Tin lành Việt Nam Miền Nam có 298 tín đồ (sinh hoạt tại 05 điểm nhóm), tín đồ theo đạo Công giáo là 168 tín đồ (sinh hoạt tại giáo xứ Ia Tô).
- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM: Tính đến tháng 07/2021, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Quy hoạch (1); Giao thông (2);  Thủy lợi (3);  Điện (4); Cơ sở vật chất văn hóa (6), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (7); Thông tin và truyền thông (8); Hộ nghèo (11) Lao động có việc làm (12); Hình thức tổ chức sản xuất (13); Giáo dục và đào tạo (14); Y tế (15); Văn hóa (16); Môi trường và an toàn thực phẩm (17); Quốc phòng và An ninh (19). Trong đó có tiêu chí số 1 cần điều chỉnh bổ sung. 05 Tiêu chí chưa đạt bao gồm: Trường học (5); Nhà ở dân cư (9); Thu nhập (10); Môi trường và an toàn thực phẩm (17); Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18).
Còn 04 tiêu chí chưa đạt: Trường học (5), Nhà ở dân cư (9); Thu nhập (10); và Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18).
+ Có 06/9 Thôn làng đã đạt chuẩn Nông thôn mới: Làng Lân, làng Kom II, làng Mít Jep, làng Cúc, làng O và làng Kom I.
- Xóa đói giảm nghèo: Hiện nay toàn xã 75 hộ nghèo/2.677 hộ; Hộ cận nghèo 276/2.677 hộ.
- Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội 202 và có 86 đối tượng chính sách, trong đó: Thương binh:  04; Bệnh binh: 50; Thân nhân liệt sỹ 01; Tuật Bệnh binh: 10; CCCM: 12 (chết 01 đối tượng so với tháng trước);  Chất độc hóa học: 09.