Hội đồng nhân dân xã Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

15/07/2021
Hội đồng nhân dân xã  Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026hop-hoi-dong.jpg
 
Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tập trung xem xét một các dung chính như sau:
1. HĐND xã nghe đại diện Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.
2. Bí thư đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo công tác bầu cử.
3. Hội đồng nhân dân xã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3.1. Bầu Ban Kiểm phiếu.
3.2. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban của HĐND xã và quyết định số lượng Ủy viên Ủy ban các Ban của HĐND xã: 
(1) Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(2) Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(3) Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 -  2026.
(4) Quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(5) Chủ tịch HĐND xã khóa XIII thay mặt Thường trực HĐND xã khóa XIII phát biểu ý kiến trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3.3. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND xã:
(1) Bầu Chủ tịch UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(2) Bầu Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(3) Bầu các Uỷ viên Ủy ban nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(4) Chủ tịch UBND xã khóa XIII thay mặt UBND xã khóa XIII phát biểu ý kiến trước HĐND xã về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
4. Hội đồng nhân dân xã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã báo báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ  2021 - 2026.
5. Hội đồng nhân dân xã xem xét, ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp Thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Lượt xem: 65
Các tin khác
  Xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu s... Xây dựng mô hình "Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số" tại làng Mít Kom 1, xã Ia O nă
  150 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao xã Ia O lần thứ ... 150 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao xã Ia O lần thứ IV-2021
  Gia Lai: Kích cầu du lịch thông qua lễ hội Gia Lai: Kích cầu du lịch thông qua lễ hội
  Đài truyền thanh thông minh ở Gia Lai: Hiệu quả vượt trội Đài truyền thanh thông minh ở Gia Lai: Hiệu quả vượt trội
  Ia Grai: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo Ia Grai: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  Họp sơ kết ubnd xa 6 tháng đầu năm Họp sơ kết ubnd xa 6 tháng đầu năm
  Hội đồng nhân dân xã Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệ... Hội đồng nhân dân xã Ia O tổ chức kỳ họp lần thứ I khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026