TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Danh sách

Thông báo danh sách tiêm Covid-19 đợt 2

Ngày ban hành: 11/06/2021

Ngày có hiệu lực: 11/06/2021

Nghị định

Nghị định 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/5/2021

Ngày ban hành: 07/06/2021

Ngày có hiệu lực: 07/06/2021

kế hoạch 18

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

Ngày ban hành: 29/04/2021

Ngày có hiệu lực: 29/04/2021

Thông báo 16/TB-UBND

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 NIÊM YẾT TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH GIA LAI

Ngày ban hành: 15/03/2021

Ngày có hiệu lực: 15/03/2021

Công văn 73/UBND

Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh covid-19 hiện nay

Ngày ban hành: 03/03/2021

Ngày có hiệu lực: 03/03/2021

Công văn 16/UBBC

Đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại bieeurQuoocs hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Ngày ban hành: 22/02/2021

Ngày có hiệu lực: 22/02/2021

Thông báo 14/TB-ĐGQSDĐ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày ban hành: 19/02/2021

Ngày có hiệu lực: 19/02/2021

Thông báo 03/TB-UBND

Thông báo về thông tin học bổng của Chính phủ Ấn Độ

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày có hiệu lực: 22/01/2021

Thông báo 01/TB-UBND

Thông báo tổ chức tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày có hiệu lực: 11/01/2021

Quyết định 656/QĐ-UBND

Phê duyệt nhiệm vụ và dự án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 14/07/2020

Ngày có hiệu lực: 14/07/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 11)
 |<  < 1 2  >  >|