Trang chủ > Giới thiệu chung > Quá trình hình thành và phát triển

I. Giới thiệu chung:
Diện tích: 6.139 m2
Dân số: 11.335 người
Số hộ: 2.666 hộ.
Vị trí địa lý: 
- Bắc giáp: xã Ia Sao và phường Yên Thế
- Nam giáp: xã Ia Pếch
- Đông giáp: thành phố Pleiku
- Tây giáp: thị trấn Ia Kha
Ủy ban nhân dân xã Ia Dêr có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan cấp có thẩm quyền.
II. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên:
Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của xã có nhiều tiềm năng và thuận lợi trong giao lưu văn hóa, sản xuất lúa đông xuân, lúa nước vụ mùa và khai thác tài nguyên khoáng sản.