Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP
Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP
Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số: 82/2020/NĐ-Cp, ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
Ngày 25/02/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 39/CV-BCĐ về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid -19​, theo đó:

Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Sáng 20-8, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Grit (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), xã Ia Hrung đã tổ chức buổi tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn minh.

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến ...
V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức
Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng...

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).