Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận t...
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã
Tích cực tuyên truyền lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tránh tập trung đông người góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân xã Ia Dêr thực hiện tuyên truyền dịch vụ công mức đ...
Ủy ban nhân dân xã Ia Dêr thực hiện tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích tại xã
Thực hiện văn bản số 1484/UBND-NV, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua việc niêm yết pa-nô, áp - phích...