Default news teaser image
Gia Lai: Tạm dừng hoạt động một số dịch vụ chưa thiết yếu từ 0 giờ ngày 8-5
Ngày 7-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 512/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) đã triển khai nhiều ...
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn phát triển kinh tế
Dẫn chúng tôi đến thăm một số gia đình hội viên vừa thoát nghèo trên địa bàn xã, bà Rcơm Hlê-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Dêr, cho biết: Toàn xã hiện có 1.251 hội viên, trong đó có 86 hội viên nghèo, 110 hội viên khá. Để...

Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
Sáng 20-8, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Grit (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), xã Ia Hrung đã tổ chức buổi tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn minh.