TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1577/UBND-PTNMT

v/v tham gia góp ý dự thảo luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày ban hành: 28/09/2022

Ngày có hiệu lực: 28/09/2022

Kế hoạch 92/KH-UBND

kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 16/06/2022

Ngày có hiệu lực: 16/06/2022

Báo cáo 357/BC-UBND

báo cáo công tác phối hợp giữa huyện ia h' drai, tỉnh kon tum và huyện ia grai, tỉnh gia lai về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý bảo về rừng, tài nguyên khoáng sản trong vùng giáp ranh

Ngày ban hành: 06/06/2022

Ngày có hiệu lực: 06/06/2022

Quyết định 369/QĐ-UBND

về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 25/02/2022

Ngày có hiệu lực: 25/02/2022

Báo cáo 114/BC-UBND

báo cáo kết quả thanh tra, kiểm hoạt động quản lý khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin, số liệu về tình hình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện ia grai, giai đoạn 2017 – 2021.

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày có hiệu lực: 16/02/2022

Báo cáo 704/BC-UBND

về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày có hiệu lực: 13/11/2020

Báo cáo 595/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệuvề tài nguyên và môi trường năm 2020 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi truờng năm 2021

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1034/UBND-PTNMT

v/ v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày ban hành: 05/08/2020

Ngày có hiệu lực: 05/08/2020

Công văn 900/UBND-PTNMT

v/v kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải ra môi trường. dụng tài nguyên nước

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực: 09/07/2020

Công văn 247/UBND-PTNMT

v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/03/2020

Ngày có hiệu lực: 13/03/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 11)
 |<  < 1 2  >  >|