TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/ v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Số hiệu: 1034/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 05/08/2020 Ngày hiệu lực: 05/08/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: