TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn: v/v tham gia góp ý dự thảo luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Số hiệu: 1577/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công Văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 28/09/2022 Ngày hiệu lực: 28/09/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: