TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Số hiệu: 2268/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 13/12/2021 Ngày hiệu lực: 13/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: