TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 03/BC-BCĐ

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm về thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 14/07/2022

Ngày có hiệu lực: 14/07/2022

Báo cáo 417/BC-UBND

báo cáo kết quả thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị 6 tháng đầu năm 2022

Ngày ban hành: 04/07/2022

Ngày có hiệu lực: 04/07/2022

Báo cáo 324/BC-UBND

báo cáo kết quả thu gom rác thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh covid-19

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày có hiệu lực: 23/05/2022

Quyết định 223/QĐ-UBND

qđ phê duyệt khlcnt dự án san gạt chôn lấp rác tại bãi rác xã ia yok

Ngày ban hành: 15/04/2022

Ngày có hiệu lực: 15/04/2022

Quyết định 224/QĐ-UBND

qđ phê duyệt khlcnt xây dựng nhà quản lý bãi rác ia bă

Ngày ban hành: 15/04/2022

Ngày có hiệu lực: 15/04/2022

Kế hoạch 04/KH-BCĐ

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2022.

Ngày ban hành: 22/03/2022

Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xiii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 17/02/2022

Ngày có hiệu lực: 17/02/2022

Công văn 2268/UBND-VP

xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Quyết định 940/QĐ-UBND

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Quyết định 931/QĐ-UBND

về việc phê duyệt dự toán dự án: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 11)
 |<  < 1 2  >  >|