TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 422/BC-UBND

báo cáo về thực trạng và giải pháp lập quy hoạch chung xây dựng bờ đông sông pô cô, huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 31/07/2023

Ngày có hiệu lực: 31/07/2023

Quyết định 524/QĐ-UBND

quyết định: về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện ia grai

Ngày ban hành: 24/07/2023

Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Quyết định 968/QĐ-UBND

qđ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã ia khai, huyện ia grai, tỉnh gia lai đến năm 2035

Ngày ban hành: 05/07/2023

Ngày có hiệu lực: 05/07/2023

Công văn 920/UBND-PKTHT

v/v tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt xung quanh chợ huyện

Ngày ban hành: 27/06/2023

Ngày có hiệu lực: 27/06/2023

Công văn 910/UBND-PTNMT

v/v rà soát các điểm mỏ đất san lấp để bổ sung vào quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 26/06/2023

Ngày có hiệu lực: 26/06/2023

Công văn 867/UBND-PTNMT

v/v lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2024

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày có hiệu lực: 19/06/2023

Thông báo 55/TB-UBND

thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 12/06/2023

Ngày có hiệu lực: 12/06/2023

Công văn 810/UBND-HKL

về việc rà soát các quỹ đất để kêu gọi đầu tư các dự án trồng rừng, dược liệu trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 02/06/2023

Ngày có hiệu lực: 02/06/2023

Tờ trình 67/TTr-UBND

tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày có hiệu lực: 31/05/2023

Công văn 773/UBND-PTCKH

v/v đôn đốc trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện ia grai

Ngày ban hành: 29/05/2023

Ngày có hiệu lực: 29/05/2023

Hiển thị kết quả 1-10 (of 103)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|