TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2268/UBND-VP

xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Báo cáo 1131/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Công văn 2206/UBND-VP

kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã ia grăng, ia bă huyện ia grai.

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 1118/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/12/2021

Ngày có hiệu lực: 03/12/2021

Thông báo 15/TB-HĐND

thông báo lịch làm việc của đoàn giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021"

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Báo cáo 1033/BC-UBND

báo cáo các dự án đầu tư phát triển điện gió và điện mặt trời

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực: 18/11/2021

Công văn 2052/UBND-PTNMT

về việc góp ý đề cương và dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

Báo cáo 1002/BC-UBND

báo cáo rà soát đánh giá đề xuất việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Ngày ban hành: 12/11/2021

Ngày có hiệu lực: 12/11/2021

Báo cáo 977/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Báo cáo 950/BC-UBND

báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 32)
 |<  < 1 2 3 4  >  >|