TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện ia grai

Số hiệu: 1118/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 03/12/2021 Ngày hiệu lực: 03/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: