TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 810/UBND-HKL

về việc rà soát các quỹ đất để kêu gọi đầu tư các dự án trồng rừng, dược liệu trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 02/06/2023

Ngày có hiệu lực: 02/06/2023

Công văn 627/UBND-PTCKH

v/v báo cáo tiến độ các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 04/05/2023

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Báo cáo 109/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện ia grai giai đoạn 2018-2022

Ngày ban hành: 10/03/2023

Ngày có hiệu lực: 10/03/2023

Báo cáo 67/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện ia grai giai đoạn 2018-2022

Ngày ban hành: 17/02/2023

Ngày có hiệu lực: 17/02/2023

Công Văn 612/UBND-PTCKH

v/v tham gia ý kiến đối với các dự án xin bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 25/04/2022

Ngày có hiệu lực: 25/04/2022

Công Văn 492/UBND-PTCKH

về việc bổ sung dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng vs phoenix villa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Ngày ban hành: 07/04/2022

Ngày có hiệu lực: 07/04/2022

Tờ trình 19/TTr-UBND

tờ trình v/v xin ý kiến đối với với dự án “khu biệt thự nghỉ dưỡng vs hoenix villa” tại xã ia hrung, huyện ia grai

Ngày ban hành: 22/03/2022

Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Công Văn 431/UBND-PTCKH

v/v tham gia ý kiến bổ sung dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng vs phoenix villa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 22/03/2022

Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Thông Báo 25/TB-VP

thông báo kết luận của đồng chí lê ngọc quý - phó chủ tịch ubnd huyện tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án thác mơ

Ngày ban hành: 04/03/2022

Ngày có hiệu lực: 04/03/2022

Công Văn 248/UBND-PKTHT

v/v cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết dự án khu du lịch nghỉ dưỡng song lam thác mơ tỷ lệ 1/500

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày có hiệu lực: 16/02/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 17)
 |<  < 1 2  >  >|