TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2206/UBND-VP

kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã ia grăng, ia bă huyện ia grai.

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 1118/BC-UBND

báo cáo tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/12/2021

Ngày có hiệu lực: 03/12/2021

Báo cáo 1033/BC-UBND

báo cáo các dự án đầu tư phát triển điện gió và điện mặt trời

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực: 18/11/2021

Công văn 1916/UBND-PTCKH

tham gia ý kiến hồ sơ dự án đầu tư và phát triển trồng rừng, cây dược liệu ở vùng bán ngập của hồ đập thủy lợi tại tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 29/10/2021

Ngày có hiệu lực: 29/10/2021

Kế hoạch 86/KH-UBND

kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày ban hành: 20/07/2021

Ngày có hiệu lực: 20/07/2021