TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 394/QD-UBND

QĐ: Về việc phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày có hiệu lực: 01/04/2019

Quyết định 182/QD-UBND

Quyết định việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Báo cáo 865/BC-UBND

Kết quả khảo sát vị trí dự kiến lắp đặt trụ đo gió, khu vực nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện gió tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018