TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2222/UBND-TCKH

tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 07/12/2021

Ngày có hiệu lực: 07/12/2021

Công văn 1879/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo PMIa Grăng tại huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 26/10/2021

Ngày có hiệu lực: 26/10/2021

Công văn 1820/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến dự án trồng, Tái canh cây cà phê hữu cơ ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Công văn 1797/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến dự án xây dựng dự án chuyển đổi cây trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Ngày ban hành: 14/10/2021

Ngày có hiệu lực: 14/10/2021

Công văn 1686/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án nhà máy điện gió Ia Pech 2 của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Công văn 1683/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án nhà máy điện gió Ia Pech của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Công văn 1331/UBND-TCKH

V/v tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo Ia Pếch

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày có hiệu lực: 19/08/2021

Quyết định 394/QD-UBND

QĐ: Về việc phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày có hiệu lực: 01/04/2019

Quyết định 182/QD-UBND

Quyết định việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Báo cáo 865/BC-UBND

Kết quả khảo sát vị trí dự kiến lắp đặt trụ đo gió, khu vực nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện gió tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018