TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn: v/v tham gia ý kiến bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh gia lai giai đoạn 2022-2025

Số hiệu: 1674/UBND-TCKH Loại văn bản: Công Văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 12/10/2022 Ngày hiệu lực: 12/10/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: